BA5 – Elektrische veiligheid – Gekwalificeerde personen

Algemeen · Safety · Klassikaal ·

Praktische informatie

 • Duur en schema: 1 dag, van 08:00 tot 16:00
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: De kandidaten ontvangen een deelname-attest. Op basis van dit attest kan de werkgever de werknemer bevoegd verklaren voor BA5.
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Prijs: € 200 (exclusief BTW)

Buy this course

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

De personen die zich voor de dagelijkse uitoefening van hun werkzaamheden op elektrische installaties bevinden.

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is de deelnemer elementaire informatie te verstrekken betreffende elektrische risico’s en menselijke factoren die tot fouten leiden. De kandidaat zal tevens zelf in staat zijn de gevaren van elektriciteit te onderkennen, gemotiveerd zijn correct de beschermingsmiddelen te gebruiken en gepast te reageren tijdens een noodsituatie.

De artikels 47 en 266 van AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) vermelden dat BA5 – gekwalificeerde personen – personen zijn die, door hun verworven kennis, via opleiding of ervaring, zelf in staat zijn de risico’s, gelinkt aan de uit te voeren werken, in te schatten en maatregelen te treffen om deze te vermijden of tot een minimum te beperken.

Inhoud

THEORIE

 • Wetgeving
 • Herhaling van de elementaire noties betreffende elektriciteit
 • De gevaren van elektriciteit
 • Beschermingstechnieken en -middelen tegen de gevaren betreffende elektrische stroom
 • Besturingsmateriaal
 • Wettelijke controles
 • Preventie
 • Werken aan elektrische installaties:
  • Laagspanning
  • Hoogspanning

PRAKTIJK

 • Praktische oefeningen

Buy this course

 • Prijs: € 242,00