IATA Dangerous Goods Regulations for Passenger Handling Personnel – 7.5 (former CAT.9) (E-learning)

Passagiersdiensten · Gevaarlijke goederen · E-learning · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

  • Duur en schema: 2 uur
  • Taal: Engels
  • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Aviato Academy Certificaat, geldig voor 2 jaar.
  • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden:Geen
  • Prijs: €90 (Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

CBTA Excellence

Doelgroep

Alle werknemers die passagiers afhandelen.

Doelstelling

Bepaalde voorschriften moeten worden nageleefd om te voorkomen dat gevaarlijke goederen die door de lucht worden vervoerd gevaar opleveren voor luchtvaartuigen, passagiers of bemanning. De opleiding Dangerous Goods Regulations for Passenger Handling Personnel introduceert de reglementering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht.

Deze opleiding behandelt de voorschriften voor gevaarlijke goederen voor het personeel dat passagiers afhandelt

Gevaarlijke goederen kunnen verborgen zitten in alledaagse huishoudelijke voorwerpen zoals bleekmiddelen, spuitbussen en parfums. Als u met passagiers werkt, is het van essentieel belang te weten hoe u de voorwerpen moet behandelen die een bedreiging voor een vlucht kunnen vormen.

Deze cursus bestaat uit verschillende online modules. Wanneer de cursus met goed gevolg is afgesloten wordt het online-examen automatisch geactiveerd. Op dit examen moet de cursist een score van ten minste 80% behalen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt de cursist een opleidingscertificaat dat 24 maanden geldig is.

Inhoud

  • Herkennen van labels/etiketten van gevaarlijke goederen en markeringen van pakket specificaties
  • Het opsporen van verborgen gevaarlijke goederen in bagage
  • Voorschriften voor gevaarlijke goederen in de bagage van passagiers en bemanning begrijpen
  • De basisprocedures voor de reactie op noodsituaties met gevaarlijke goederen volgen

Koop deze cursus