Mentorschap

Algemeen · Communicatie · Klassikaal ·

Praktische informatie

 • Duur en schema: 10.5 u
 • Taal: Nederlands
 • Type training: klassikaal of online
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Vokans certificaat
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Partner: Vokans
 • Prijs: €330 (BTW niet inbegrepen)

Belangrijk informatie:

In het kader van het arbeidsbeleid Vlaanderen werd dit uitgevaardigd als investering in levenslang leren. Bij positieve evaluatie wordt het certificaat uitgereikt door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

Deze certificering is individueel, naamgebonden en is onbeperkt geldig na behalen.

Hoe werkt het?

Na je inschrijving doorloop je de volgende fases

 1. Je ontvangt een informatiebrochure.
 2. Tijdens een (telefonische) intake overloopt de begeleider deze informatiebrochure en de verdere procedure met jou, zodat je je goed kan voorbereiden op je inschattingsgesprek.
 3. Twee à drie weken na de intake vindt het inschattingsgesprek plaats. Hier stel je samen met je begeleider je competentiefiche samen.
 4. Binnen de drie kalenderdagen krijg je een advies van zinvolheid mee. Dit advies geeft jou een indicatie over je slaagkansen voor de praktische proef of het assessment, maar is niet bindend. Je kan dus steeds zelf beslissen om al dan niet deel te nemen aan het assessment.
 5. Het assessment: je kiest een scenario naar keuze (administratie, onderhoud of productie). Hieraan worden 3 beoordelingsopdrachten gekoppeld, verdeeld over verschillende deelopdrachten: rollenspelen, multiple choice en criteriumgericht interview. Per opdracht worden de sleutelcompetenties van de opleider/begeleider gemeten door twee assessoren (klinische psychologe).
 6. Indien je slaagt, bekom je het ervaringsbewijs voor opleider en begeleider in bedrijven en organisaties.

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Medewerkers die in hun functie begeleidings-, opleidings- en/of coaching taken op zich nemen en zich willen bijscholen tot professionele mentor, meter/peter of werkplekcoach.

Doelstelling

De opleider/begeleider in bedrijven en organisaties leidt medewerkers tijdelijk op en begeleidt ze bij de integratie op de werkplek zodat zij zo snel mogelijk geïntegreerd en zelfstandig inzetbaar zijn.

De opleiding Mentorschap heeft tot doel de deelnemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van ‘werkpleklerenden’ (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

Er worden technieken aangeleerd om een opleidingsplan op te stellen, constructieve instructies en feedback te geven en vorderingen op te volgen, bij te sturen en te evalueren.

Als kers op de taart sluiten we deze opleiding af met het behalen van een ervaringsbewijs opleider-begeleider in bedrijven en organisaties. Met deze officiële erkenning bewijzen werknemers dat zij de nodige vaardigheden hebben om een bepaald beroep uit te oefenen, ook al hebben zij niet voor dat beroep gestudeerd en geen diploma of getuigschrift behaald. We testen als het ware individueel of de deelnemers de technieken, gegeven in de opleiding Mentorschap, onder de knie hebben.

Dit wordt toegepast in het kader rond mentor/peter-meter en alle opleidende functies (die instaan voor opleiding en begeleiding van nieuwe collega’s/stagiairs) zonder erkenning.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende inhouden aan bod:

DEEL 1: Opleiding (7u)

 • Introductie & kennismaking
 • Profiel van een goede mentor
 • Situationeel leidinggeven
 • Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Competentiegericht observeren (WAKKER-methodiek - Waarnemen - Aantekeningen maken - Klasse bepalen – Kwantificeren – Evalueren – Rapporteren)
 • Communicatietechnieken
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • LSD-techniek (Luisteren – Samenvatten-Doorvragen)
  • Ik-boodschappen
  • RET-therapie (RET = Rationeel-emotieve)
  • Complimenteren
  • Feedback geven

DEEL 2: Terugkomdag (3.5u)

 • Bevraging naar ervaringen (zelfreflectie)
 • Noteren van observaties en evalueren
 • Confronteren
 • Motiveren van coachees en omgaan met weerstanden
 • STARR-methodiek (Situatie – Taak – Aanpak – Resultaat – Reflectie)

DEEL 3: Ervaringsbewijs (5u)

 • Introductie van het assessment
 • Ondersteuning in de voorbereiding van het assessment
 • Praktijkproef
 • Feedbackgesprek

Rapportage naar werkgever

Koop deze cursus