Warehouse Cargo Officer

Vrachtafhandeling & logistiek · Speciale cargo · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

 • Duur en schema: 12,5 dagen
 • Taal: Nederlands, Frans en Engels
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Aviato Academy certificaat
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Prijs: € 2.400 (Exclusif BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

 • Magazijnpersoneel verantwoordelijk voor ULD set-up taken
 • Personeel betrokken bij magazijnbewaking
 • Personeel dat betrokken is bij de planning van vliegtuigladingen en RFS-diensten
 • ULD-controlebeheermedewerkers

Doelstelling

Deze cursus is van toepassing op (toekomstig) personeel dat betrokken is bij magazijnoperaties op luchthavens. Het bevat verschillende doelstellingen om een grondige kennis te waarborgen van de toepasselijke maatregelen voor de veilige behandeling en opslag van luchtvracht.

Na afloop van de cursus zal de kandidaat in staat zijn om

 • Inzicht in de luchthavenomgeving, specifieke terminologie in het Nederlands en het Engels, de luchtstroom en de positie ervan in de toeleveringsketen
 • De basisregels inzake veiligheid en beveiliging van de luchthaven toepassen (airside safety / security awareness)
 • Basisbegrippen van menselijke factoren te interpreteren en de gevolgen van menselijke factoren en fouten airside te herkennen, te begrijpen en te beperken.
 • De ULD te controleren, te behandelen, op te slaan en de luchtwaardigheid en gewichtslimieten van de ULD te bepalen.
 • Het ULD-certificeringsproces samenvatten
 • De verschillende soorten ULD's en hun laadvermogen identificeren
 • Weten hoe vracht moet worden gepland en beperkt bij het verdelen van de lading in/op een ULD voor een vliegtuig
 • De opslag- en distributieprocessen voor farmaceutische producten in de toeleveringsketen begrijpen.
 • Begrijpen van de regelgeving met betrekking tot de etikettering, verpakking en opslag van gevaarlijke stoffen.

Inhoud

 • Kennis van de luchthavenomgeving en specifieke woordenschat
 • De luchtvrachtstroom en de rol van de verschillende belanghebbenden
 • Algemeen veiligheidsbewustzijn op basis van de Europese Verordening 2015/1998, hoofdstuk 11.2.7.
 • Veiligheid airside:
  • Veiligheid op de parkeerplaats (apron)
  • Foreign Object Debris (FOD)
  • Jet blast en Engine intake
 • Menselijke factoren:
  • Inzicht in menselijke factoren
  • Menselijke factoren en luchthavenveiligheid
  • Beheer van menselijke-factorfouten
 • Magazijnprocessen en veiligheid
 • Bouw van ULD's
  • ULD-functies en certificeringseisen
  • Behandeling, opslag, luchtwaardigheid en laadvermogen van ULD's
  • Planning van ULD's in grootte/omtrek en maximumgewicht voor verschillende vliegtuigtypes volgens ULDR/AHM
  • Het opstellen van ULD's voor vliegtuigen en vrachtbeperking volgens UL DR/AHM
 • Observeer in het veld de implementatie van ULD's
 • Laden van niet-standaard vracht zoals AVI, PER en gevaarlijke goederen
 • Veiligstelling met net
 • Controleren of aan de luchtwaardigheidsnormen is voldaan en het opstellen van een ULD op een basisniveau.
 • Hoe kan de veiligheid van farmaceutische producten voor of tijdens het vervoer, de opslag of de overslag worden gewaarborgd?
 • Identificatie en classificatie van gevaarlijke goederen
 • Herkennen en identificeren van etiketten en verpakking specificaties van gevaarlijke goederen
 • Op de hoogte zijn van de verklaring van de verlader en andere relevante documenten
 • Op de hoogte zijn van de vrijstellingen die van toepassing zijn op gevaarlijke goederen in passagiers- en bemanningsbagage
 • Procedures kennen voor noodmaatregelen met betrekking tot gevaarlijke goederen

Koop deze cursus