Airport badge

Learning Management System voor e-learning en examen

Vooraleer een Airside luchthavenidentificatiekaart kan worden uitgereikt moet de persoon waarvoor de kaart werd aangevraagd e-learning testen afleggen. Hierin wordt gepeild of de kandidaat kaarthouder over de nodige basiskennis beschikt om op de luchthaven te kunnen werken en in te staan voor zijn/haar eigen veiligheid en die van alle anderen.

Sinds eind april 2022 is Aviato Academy uw opleidingspartner voor het volgen van de e-learning en afleggen van het examen om de Brussels Airport luchthaven identificatie badge te bekomen.

Deze twee stappen zijn cruciaal voor het verkrijgen van een luchthavenbadge. Heb je als gemachtige badge aanvrager of kandidaat vragen over het leerplatform?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er om je hierbij te helpen:

E-learning

Voor het bekomen van je luchthaven identificatie badge dien je een aantal e-learning modules te volgen:

– De Security Awareness e-learning bestaat uit twee modules gevolgd door een examen.

  1. Module 1: Security Awareness NL
  2. Module 2: Persoonlijke veiligheid & radicalisering

– De health & safety (veilig werken) e-learning gevolgd door een examen.

  1. Let op! Het personeel van Brussels Airport Company en diplomaten moeten enkel het examen afleggen voor de Security Awareness e-learning (beide modules).

Login

We rekenen erop dat de onderneming verantwoordelijk omspringt met deze test(en) en zelf de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de kandidaat kaarthouder zelf deze test(en) aflegt en de gebruikelijke examenprincipes naleeft. Bij twijfel worden de testresultaten dan ook als ongeldig beschouwd.

Wil je een login voor de test(en) aanvragen, bezorg dan onderstaande gegevens aan de badgedienst. Hierna ontvang je de link naar de test samen met de inloggegevens.

Mail volgende gegevens door naar training@aviatoacademy.com :

  • Naam
  • voornaam
  • Geboortedatum
  • Firmanaam
  • Taal (nl/fr/eng)

Je ontvangt jouw logingegevens per e-mail. Hiermee kan je inloggen via learn.aviatoacademy.com.

Examen

Let op: u heeft pas toegang tot het examen als u beide e-learnings Security Awareness en Insider threat heeft afgerond.

Een kandidaat is geslaagd wanneer hij/zij voor de test een score heeft behaald van minstens 6/10 en deelgenomen heeft aan de Safety vragenlijst.

De Security test kan 2 keer afgelegd worden. Bij 2x niet slagen, gelieve dan contact op te nemen met de badgedienst.

FAQs

Heb je een vraag over e-learning of je examen? Vind hier uw antwoord.

Krijg ik een bevestiging van het slagen van het examen?

Neen u krijgt geen bevestiging. U ziet wel op het einde van het examen of u al dan niet geslaagd bent. 

Waar vind ik mijn resultaten terug?

Die vindt u terug in de studiegegevens boven in het menu.

Kan ik tijd laten tussen het afleggen van de e-learnings?

Idealiter volgt u alle e-learnings in 1 keer. Na het afleggen van uw examen wordt u automatisch geblokkeerd in het systeem na 48u. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

U stuurt best een maitlje naar training@aviatoacademy.com om uw wachtwoord te laten resetten.

Airport badge