Over ons

Aviato Academy: uniek in alle opzichten

De ambitie van Aviato Academy is om het kenniscentrum van de luchthaven en de luchtvaart te worden.

Groei door uitwisseling

Aviato Academy heeft de ambitie om het grootste kennisplatform binnen de luchtvaartindustrie van de luchthaven te worden. Dit hebben we niet alleen te danken aan al onze interne en externe experts, maar vooral ook aan de gepassioneerde leden van de luchthavengemeenschap.

Want onze luchthavengemeenschap heeft partners en experts in de sector. Zij kennen de specifieke vereisten binnen hun sector en zetten die om in praktische opleidingen. Deze unieke kennisuitwisseling verrijkt de andere sectoren.

Platform voor het delen van kennis

Daarom hebben we Aviato Academy opgericht, een toonaangevend kennis-, trainings- en leerecosysteem voor en door de luchtvaartsector op de luchthaven. Enkel als we onze kennis delen, bereiken we het grotere algemeen belang: het verbeteren van de kwaliteit, de veiligheid en de beveiliging van de luchthaven activiteiten. Samen onderweg naar een nog groter succes!

Gedreven door partnerschappen

Aviato Academy is het voorbeeld van een bottom-up organisatie. Haar kennisplatform en trainingen steunen op de gemeenschappen binnen de luchtvaartindustrie. De samenwerking met deskundige partners zoals ACI, Brussels Airport Company, AM&TS, IATA, ECS, Syntra Bizz, Fox-Trot (consultancy), Tarmak Aviation (consultancy), Crime Control, Robrechts & Thienpont, UCLL en Altitudes toont de kwaliteit aan van de opleidingen die Aviato Academy aan haar industrie aanbiedt.

Read more about these partners.

Klaar voor de toekomst

Aviato Academy ontwikkelt innovatieve opleidingen met een sterke focus op de luchtvaart van de toekomst. Wij streven naar het gebruik van de nieuwste programma’s en methoden en ambiëren om gebruik te maken van geavanceerde
technologieën zoals speciaal ontwikkelde apps, virtual reality en artificiële intelligentie.
Maar we rekenen vooral op de gemeenschap. Door voortdurend te luisteren naar hun huidige en toekomstige noden, richten we onze opleidingen resoluut op de toekomst.

Ons aanbod

Aviato Academy biedt de ideale combinatie van e-learning en klassikaal leren, waarbij e-learning het ‘wat’ is en klassikale workshops het ‘hoe’: trainingsgewoontes, sensibilisering, uitwisseling van ervaringen met vakgenoten, enz.
De online training wordt aangeboden via ons eigen geavanceerde Learning Management System (LMS) en is zeer nuttig voor nieuwkomers of voor opfriscursussen.