ESF Scope 2021: Volgende fase

We gaan de volgende fase in van het ESF Scope 2021 “Strategische competentieprognose”.

De fase van diepte-interviews is afgerond. Trends en evoluties die de toekomst van Brussels Airport zullen bepalen en een invloed zullen hebben op jobs en competenties, werden in kaart gebracht. De volgende fase richt zich op het opleidingsaanbod, m.a.w. welke opleidingen moeten worden voorzien om de toekomstige competenties op Brussels Airport aan te leren en hoe moeten we opleidingen voorzien om de nieuwe generatie werknemers voor te bereiden op een toekomst op de luchthaven.

 

ESF-WSE logo