Europese stakeholders komen samen in nieuw opleidingscentrum voor de luchtvaartsector tijdens slotevent Europees Jaar van de Vaardigheden

Closing Event EYOS

 

Opleidingscentrum moet mismatch tussen jobs en vaardigheden in de luchtvaartsector aanpakken

Vandaag bezocht de Vlaamse minister van Brussel en Jeugd samen met een delegatie van meer dan vijftig Europese stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties, Aviato Academy. Gelegen naast Brussels Airport, fungeert Aviato Academy als innovatief opleidingscentrum dat zich toelegt op het vormgeven van luchtvaartprofessionals door gerichte omscholing en bijscholing.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden en is gericht op het delen van goede praktijken en het stimuleren van initiatieven voor omscholing en bijscholing. De Vlaamse minister van Werk benadrukte in een videoboodschap het belang van Europese samenwerking om de vaardighedenkloof te dichten en de arbeidsmarkt te versterken. “De impact van recente transities, zoals digitalisering of vergroening, op onze arbeidsmarkt is enorm, ook in Vlaanderen. Inzetten op levenslang leren en de competenties van werkenden en werkzoekenden is daarom cruciaal. Door hierrond samen te werken, ook op Europees niveau, kunnen we de weg vrijmaken voor een meer inclusieve en dynamische arbeidsmarkt”.

Een hoogtepunt van de bijeenkomst was het bezoek aan de nieuwe Talent Hub van Aviato Academy, die officieel zal openen in het najaar. Daar kreeg de Europese delegatie de kans om al kennis te maken met de innovatieve opleidingen. Deze programma’s zijn specifiek ontworpen om werkzoekenden, jongeren en werknemers uit de sector te voorzien van praktische trainingen en professionele ontwikkeling. Dit ter bevordering van hun duurzame tewerkstelling in het Brussels Airport ecosysteem.  De Vlaamse minister van Brussel en Jeugd onderstreepte de cruciale rol van dergelijke initiatieven in het bevorderen van de tewerkstelling van Brusselse jongeren: “De hoge jeugdwerkloosheid in Brussel is een van de grootste uitdagingen van het gewest. We moeten jongeren nog veel meer toeleiden naar duurzame en toekomstgerichte jobs. Het empoweren van de Brusselse jeugd met relevante vaardigheden en kennis is een belangrijke stap in de goede richting.”

Om kandidaten, werknemers en bedrijven te enthousiasmeren over jobs in en rond de luchthaven, richtte Aviato Academy een oppervlakte van meer dan 670 m² in als interactieve belevings- en trainingsruimte. Het centrum is sterk gericht op gamificatie en biedt een breed aanbod aan technologische tools, waaronder een immersieve omgeving met 360°-projectie, interactieve schermen, touchtafels en augmented en virtual reality. “Met de komst van de Talent Hub bevestigt Aviato Academy haar toewijding om de luchthaven van de toekomst te creëren, waar levenslang leren, groeien en innoveren hand in hand gaan,” zegt Isabelle Borli, General Manager van Aviato Academy.

Het Europees Jaar van de Vaardigheden (EYS) loopt van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024. Ons land is de eerste helft van 2024 bovendien Voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Aangezien vaardigheden ook in de kijker staan tijdens het Belgisch Voorzitterschap, creëert het Departement Werk en Sociale Economie zoveel mogelijk synergiën tussen beide EU-initiatieven. Vertegenwoordigers uit verschillende regio’s kwamen daarom samen om innovatieve strategieën te bespreken om vaardighedenontwikkeling te stimuleren en de arbeidsmarkt te versterken.