Aviato Academy wint ESF projectoproep

We starten het nieuwe jaar met een nieuw subsidieproject dat als onderzoeksdoel heeft: welke competentieveranderingen brengen de huidige en toekomstige transities met zich mee en hoe moet het opleidingsaanbod hierop worden aangepast.

Het project « Strategische competentieprognose » loopt van november tot eind augustus 2022. Het betreft een projectoproep van SCOPE 2021, gefinancierd door het ESF (Europees Sociaal Fonds) en het Vlaams cofinancieringsfonds.

De luchtvaart zit in een digitale transitie en met de coronacrisis is dit allemaal versneld. Met de war for talent kampen veel bedrijven met een tekort aan personeel dat de juiste competenties heeft. Aviato Academy wil daarom onderzoek en acties ondernemen om de hele luchthaven community te ondersteunen.

Binnen dit project zal Aviato Academy, samen met enkele interne en externe partners, zich vooral focussen op twee transities m.a.w. de digitalisering op de werkvloer en de digitale leeromgeving.

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. 

Transities en verandering in competenties

Het in kaart brengen van de transities die de luchthaven- en luchtvaartsector momenteel ondergaat of welke voorspeld worden voor de toekomst. De aansluitende competentieprognose moet duidelijkheid brengen welke veranderingen in competenties deze transities met zich meebrengen. Concreet kan deze verandering in competenties drie vormen hebben:

  1. bestaande competenties worden bijgesteld, 
  2. bestaande competenties verdwijnen, of 
  3. er komen nieuwe competenties bij. 

Hierop verder bouwend kunnen we stellen dat bestaande jobs kunnen wijzigen of verdwijnen maar ook dat er nieuwe jobs kunnen ontstaan. 

Huidig opleidingsaanbod

Tegelijkertijd zullen we ook het huidig opleidingsaanbod onderzoeken. Bij deze komen volgende vragen op. Welke opleidingen worden momenteel gegeven aan de werknemers van verschillende sectoren en bedrijven? Met welke regelmaat? Intern of met partners? Wat is de exacte inhoud? Voldoet dit huidig opleidingsaanbod aan de toekomstige competentieveranderingen? 

Op basis van de huidige informatie voorhanden weten we dat opleidingen voor de luchthaven- en luchtvaartsector voornamelijk georganiseerd worden op individueel bedrijfsniveau of sectorniveau. Bedrijven maken hiervoor gebruik van interne expertise of een groot aantal externe partners. 

Conclusie

Met de informatie van de competentieprognose en het huidig opleidingsaanbod kunnen wij concluderen welke evoluties in de opleidingsnoden nodig zullen zijn om de werknemers en bedrijven voor te bereiden op de toekomst.

ESF logo