IATA Dangerous Goods Regulations for General Cargo Accepting and Processing Personnel – 7.2

Vrachtafhandeling & logistiek · Gevaarlijke goederen · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

 • Duur en schema: 4 uur
 • Taal: Engels, Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Aviato Academy Certificaat, geldig voor 2 jaar.
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Prijs:
  • Opleiding: €115 (Exclusief BTW)
  • Supplement: €45 Certificaat (Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

CBTA Excellence

Doelgroep

Alle werknemers die gevaarlijke goederen behandelen die bestemd zijn voor luchtzending.

Doelstelling

Bepaalde voorschriften moeten worden nageleefd, zodat gevaarlijke goederen die door de lucht worden vervoerd, geen gevaar opleveren voor het vliegtuig, de passagiers of de bemanning. De IATA Dangerous Goods Regulations for General Cargo Accepting and Processing Personnel training schetst de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht. Het gaat hierbij om voorschriften met betrekking tot etikettering, verpakking en opslag.

Inhoud

 • Identificeren en classificeren van gevaarlijke goederen
 • Herkenning en identificatie van de etiketten van gevaarlijke goederen en de specificatiekenmerken van de verpakking
 • Kennismaken met de verklaring van de verzender en andere relevante documentatie
 • Het kennen van de vrijstellingen voor gevaarlijke goederen die zijn opgeslagen in de bagage van de passagiers en de bemanning
 • Op de hoogte zijn van de noodprocedures voor gevaarlijke goederen

Koop deze cursus