EWIS Doelgroep 4 (Vervolg) (E-learning)

Technische werkzaamheden & MRO · Safety · E-learning · Certificate: AM&TS

Praktische informatie

  • Duur van de training: 6 uur
  • Taal: Engels
  • Certificering: AM&TS (EASA Part-147 NL.147.7174) Certificaat van voltooiing van de cursus (2 jaar geldig)
  • Basisvereisten en toelatingseisen: Deelnemers moeten een duidelijk begrip hebben van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen of onderdelen. Het aanbevolen niveau is Intermediate. Het aanbevolen niveau van taalvaardigheid is ICAO operationeel niveau 4 voor cursussen in het Engels of het equivalente niveau voor andere talen.
  • Prijs: €75 (exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

AM&TS

Deze opleiding is een samenwerking tussen AM&TS en Aviato Academy.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedere gekwalificeerde persoon die deel uitmaakt van Doelgroep 4 - Gekwalificeerd personeel dat algemeen onderhoud/inspecties uitvoert waarbij geen draadonderhoud plaatsvindt (LRU-vervanging wordt niet beschouwd als draadonderhoud).

Doelstelling

Deze cursus is ontwikkeld met EASA AMC 20-22, Appendix A, B en C.

De cursus is bedoeld voor gekwalificeerd personeel dat algemeen onderhoud/inspecties uitvoert waarbij geen sprake is van draadonderhoud (doelgroep 4) en voldoet aan de vereisten van AMC 20-22, AMC 145.A.30(e) en Part-145.A.35(d).

Deze cursus voorziet de cursisten van alle belangrijke informatie die nodig is om te voldoen aan de regelgeving die specifiek is voor hun doelgroep. De cursus is ontworpen om de kennis en vaardigheden betreffende alle aspecten van het Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) te introduceren, op te frissen en/of te versterken.

De opleidingsdia's worden gevolgd door vraagdia's. Deze vragen zijn in de training opgenomen om je kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van Menselijke Factoren te testen. Aan het eind van de cursus krijg je een eindexamen. Voor beide dien je te slagen met een score van 75% of meer.

Inhoud

  • De veilige omgang met elektrische systemen van vliegtuigen, Line Replaceable Units (LRU), gereedschappen, procedures voor het oplossen van problemen en elektrische metingen kennen of kunnen aantonen. 
  • De verschillende soorten inspecties, menselijke factoren bij inspecties, zoneringsgebieden en typische beschadigingen te kennen. 
  • Kent de verontreinigingsbronnen, materialen, reinigings- en beschermingsprocedures. 
  • Kennen of aantonen van de juiste identificatie van verschillende soorten draden, hun inspectiecriteria, schadetolerantie, reparatie- en preventieve onderhoudsprocedures.

Koop deze cursus