Fuel Tank Safety Level 1&2 (Vervolg) (E-learning)

Technische werkzaamheden & MRO · Safety · E-learning · Certificate: Aviato Academy, AM&TS

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 6 uur
 • Taal: Engels
 • Certificering: Aviato Academy en AM&TS Certificaat
 • Basisvereisten en toelatingseisen: Als eerste vereiste dien je een inital Fuel Tank Safety Training gevolgd te hebben in overeenstemming met EASA Part 145.A.30 Personnel Requirements.
 • Prijs: €75 (exclusief BTW) 

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

AM&TS

Deze opleiding is een samenwerking tussen AM&TS en Aviato Academy.

Doelgroep

 • Vliegtuigonderhoudsingenieurs
 • Onderhoudsmanagers
 • Al het personeel dat direct en indirect betrokken is bij onderhoudsactiviteiten voor vliegtuigen

Doelstelling

Deze cursus is ontwikkeld met Appendix IV bij AMC 145.A.30 (e) en 145.B.10 (3) en Appendix XII bij AMC bij M.A.706(f) en M.B.102(c) als leidraad.

Deze cursus voldoet aan EASA deel 145.A.30(e), deel M.A.706(f) Personeelseisen en EASA deel 145.B.10 (3) en deel M.B.102(c) Bevoegde autoriteit - Kwalificatie en opleidingseisen.

De cursus is bedoeld voor personeel dat het onderhoud van grote luchtvaartuigen (zoals gedefinieerd in Besluit 2003/11/RM) moet plannen, uitvoeren, superviseren, inspecteren en certificeren in een krachtens Deel 145 erkende onderhoudsorganisatie en personeel dat betrokken is bij het beheer en de beoordeling van de permanente luchtwaardigheid van grote luchtvaartuigen (zoals gedefinieerd in Besluit 2003/11/RM) in een krachtens M.A., subdeel G erkende organisatie (CAMO).

De opleidingsdia's worden gevolgd door vraagdia's. Deze vragen zijn opgenomen in de training om je kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van brandstoftankveiligheid te testen. Aan het einde van de cursus krijg je een eindexamen. Voor beide dien je te slagen met een score van 75% of meer.

Inhoud

 • Kennis hebben van de geschiedenis van de gebeurtenissen rond de veiligheid van brandstoftanks en de theoretische en praktische elementen van het onderwerp.
 • De FAA-voorschriften bekend als SFAR (Special FAR) 88 te begrijpen.
 • De JAA Temporary Guidance Leaflet TGL 47 en IN/POL/25/12 te begrijpen.
 • Een gedetailleerde beschrijving kunnen geven van het concept luchtwaardigheidsbeperkingen voor brandstoftanksystemen (Airworthiness Limitation Items - ALI), met inbegrip van de kritische ontwerpconfiguratiecontrolebeperkingen (Critical Design Configuration Control Limitations - CDCCL).
 • Inzicht te hebben in de grondbeginselen van het Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) en het Flammability Reduction System (FRS), alsmede in praktische voorbeelden.
 • In staat zijn theoretische grondbeginselen en specifieke voorbeelden te gebruiken.
 • In staat zijn afzonderlijke kenniselementen te combineren en toe te passen op een logische en complete manier.
 • In staat zijn de theoretische en praktische elementen van Brandstoftankveiligheid uit deze opleiding toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • Kunnen bepalen welke onderdelen of componenten van het luchtvaartuig onderworpen zijn aan de brandstoftankveiligheid.
 • In staat zijn te handelen zoals vereist door Service Bulletin of Luchtwaardigheidsrichtlijn voor kwesties die verband houden met brandstoftankveiligheid. 
 • Alle lessen afronden en slagen voor het eindexamen.

Koop deze cursus