Human Factors (Vervolg) (E-learning)

Technische werkzaamheden & MRO · Safety · E-learning · Certificate: Aviato Academy, AM&TS

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 6-8 uur
 • Taal: Engels
 • Certificering: AM&TS (EASA Part-147 NL.147.7174) Certificaat van voltooiing van de cursus (2 jaar geldig)
 • Basisvereisten en toelatingseisen: Deelnemers moeten een duidelijk begrip hebben van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen of onderdelen. Het aanbevolen niveau is Intermediate. Het aanbevolen niveau van taalvaardigheid is ICAO operationeel niveau 4 voor cursussen in het Engels of het equivalente niveau voor andere talen.
 • Prijs: €75 (exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

AM&TS

Deze opleiding is een samenwerking tussen AM&TS en Aviato Academy.

Doelgroep

 • Ingenieurs in Vliegtuigonderhoud
 • Managers Onderhoud
 • Al het personeel dat direct en indirect betrokken is bij onderhoudsactiviteiten voor vliegtuigen

Doelstelling

Deze cursus is ontwikkeld met EASA deel 145.A.30 (e), CAA UK CAP 716 "Aviation Maintenance Human Factors" en FAA AC 120-72 "Maintenance Resource Management Training" als richtlijnen. 

Deze cursus is gemaakt met de intentie om het niveau van Human Factors bewustzijn te verbeteren en om het begrip van Menselijke Prestatie kwesties met betrekking tot activiteiten in een EASA en FAA deel 145 onderhoudsomgeving te verbeteren. 

Deze Human Factors basiscursus is niet alleen bedoeld voor onderhoudstechnici, maar ook voor andere functies die direct of indirect verband houden met onderhoudsactiviteiten. Wij raden managers aan om ook deze Geavanceerde e-opleiding te volgen, zodat zij de organisatorische voordelen van Human Factors en Veiligheidsprogramma kunnen begrijpen.  

De statistieken, incidenten en praktische voorbeelden die in deze cursus zijn opgenomen, weerspiegelen zoveel mogelijk de huidige trends en Human Factor problemen in de vliegtuigonderhoudsomgeving. 

De opleidingsdia's worden gevolgd door vraagdia's. Deze vragen zijn opgenomen in de training om je kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van Human Factors te testen. Aan het eind van de cursus krijg je een eindexamen. Voor beide dien je te slagen met een score van 75% of meer.

Inhoud

 • Menselijke fouten en hun oorzaken te herkennen, te identificeren en te begrijpen
 • Omgaan met fouten en vergissingen
 • Veiligheidsnetten te ontwikkelen - "Normen" te herkennen en te erkennen
 • Teamvaardigheden te ontwikkelen
 • Goede communicatievaardigheden te ontwikkelen
 • Zich bewust zijn van de beginselen en theorieën van menselijke factoren
 • Zich bewust zijn van individuele verschillen en gedragsstijlen
 • De bereidheid hebben om te leren van eigen fouten en fouten van anderen

Koop deze cursus