Human Factors (Initial) (E-learning)

Technische werkzaamheden & MRO · Safety · E-learning · Certificate: Aviato Academy, AM&TS

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 6-8 uur
 • Taal: Engels
 • Certificering: AM&TS (EASA Part-147 NL.147.7174) Certificaat van voltooiing van de cursus (2 jaar geldig)
 • Basisvereisten en toelatingseisen:
  • Deelnemers moeten een duidelijk begrip hebben van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen of onderdelen.
  • Het aanbevolen niveau is Intermediate.
  • Het aanbevolen niveau van taalvaardigheid is ICAO operationeel niveau 4 voor cursussen in het Engels of het equivalente niveau voor andere talen.
 • Prijs: €75 (exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

AM&TS

Deze opleiding is een samenwerking tussen AM&TS en Aviato Academy.

Doelgroep

 • Ingenieurs in vliegtuigonderhoud
 • Managers Onderhoud
 • Al het personeel dat direct en indirect betrokken is bij onderhoudsactiviteiten voor vliegtuigen

Doelstelling

Deze cursus is ontwikkeld met ICAO Annex 19, ICAO Doc 9859 Safety Management Manual, EASA part 145.A.30 (e), CAA UK CAP 716 "Aviation Maintenance Human Factors" en FAA AC 120-72 "Maintenance Resource Management Training" als richtlijnen.

Deze cursus is bedoeld om kennis te maken met en vertrouwd te raken met veiligheidsbeheersystemen (Safety Management Systems), het niveau van Human Factors bewustzijn te verbeteren en het inzicht te vergroten in Human Performance kwesties met betrekking tot activiteiten in een EASA en FAA part 145 onderhoudsomgeving.

Deze Safety Training, including Human Factors initial training , is niet alleen bedoeld voor onderhoudstechnici, maar ook voor andere functies die direct of indirect verband houden met onderhoudsactiviteiten. Wij raden managers aan om ook deze geavanceerde E-training te volgen, zodat zij de organisatorische voordelen van een Human Factors and Safety Program begrijpen.  De statistieken, incidenten en praktische voorbeelden in deze cursus weerspiegelen zoveel mogelijk de huidige trends op het gebied van veiligheidsrisico's en menselijke factoren in de onderhoudsomgeving van vliegtuigen.

De trainingsslides worden gevolgd door vraagslides. Deze vragen zijn opgenomen in de training om uw kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van Human Factors te testen. Aan het einde van de cursus krijgt u een afsluitend examen. Voor beide moet u slagen met een score van 75% of meer.

Inhoud

 • begrijpen dat het veiligheidsbeheer moet worden aangepakt
 • het herkennen, identificeren en begrijpen van menselijke fouten en hun oorzaken
 • omgaan met fouten en vergissingen
 • veiligheidsnetten ontwikkelen - "Normen" vaststellen en herkennen
 • teamvaardigheden ontwikkelen
 • goede communicatievaardigheden ontwikkelen
 • zich bewust zijn van de beginselen en theorieën van veiligheidsbeheer en menselijke factoren
 • zich bewust zijn van individuele verschillen en gedragsstijlen

Koop deze cursus