Suspected Unapproved Parts (E-learning)

Technische werkzaamheden & MRO · Safety · E-learning · Certificate: AM&TS

Praktische informatie

 • Duur en schema: 45-60 minuten
 • Taal: Engels
 • Certificaat: AM&TS Certificaat van voltooiing van de cursus (2 jaar geldig)
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden:
  • Deelnemers moeten een duidelijk begrip hebben van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen of componenten
  • Aanbevolen niveau is gemiddeld
  • Het aanbevolen niveau van taalvaardigheid is ICAO operationeel niveau 4 voor cursussen in het Engels of het equivalente niveau voor andere talen.
 • Prijs: €75 (Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

AM&TS

Deze opleiding is een samenwerking tussen AM&TS en Aviato Academy.

Doelgroep

 • Aircraft Maintenance Engineers
 • Maintenance Manager
 • Al het personeel dat direct en indirect betrokken is bij onderhoudsactiviteiten voor vliegtuigen

Doelstelling

Deze cursus is ontwikkeld om het bewustzijn over SUP's te vergroten en om Parts Suppliers, Material Buyers, (Quality) Inspectors, Technicians en Maintenance organisaties de middelen te geven om SUP's op te sporen en te melden bij de luchtvaartautoriteiten. Het duurt ongeveer 45-60 minuten om deze cursus te volgen.

De trainingsdia's worden gevolgd door vraagdia's. Deze vragensheets zijn in de training opgenomen om uw kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van Suspected Unapproved Parts te testen. Aan het einde van de cursus krijg je een eindexamen. Voor beide dien je te slagen met een score van 75% of meer.

Inhoud

 • Herkennen, identificeren en begrijpen van Suspected Unapproved Parts
 • Adequaat omgaan met Suspected Unapproved Parts
 • Zich ervan bewust zijn dat Suspected Unapproved Parts een belangrijk probleem zijn voor de veiligheid van de luchtvaart.
 • Zich ervan bewust zijn dat Suspected Unapproved Parts niet altijd slechte onderdelen zijn, maar geen bewijs van luchtwaardigheid vormen
 • De bereidheid hebben om Suspected Unapproved Parts te melden aan de luchtvaartautoriteiten.

Koop deze cursus