Safety Management System – SMS – MRO (E-learning)

Technische werkzaamheden & MRO · Safety · E-learning · Certificate: AM&TS

Praktische informatie

 • Duur en schema: 3-4 uur
 • Taal: Engels
 • Certificaat: AM&TS Certificaat van voltooiing van de cursus (2 jaar geldig)
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden:
  • Deelnemers moeten een duidelijk begrip hebben van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen of componenten
  • Aanbevolen niveau is gemiddeld
  • Het aanbevolen niveau van taalvaardigheid is ICAO operationeel niveau 4 voor cursussen in het Engels of het equivalente niveau voor andere talen.
 • Prijs: €75 (Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

AM&TS

Deze opleiding is een samenwerking tussen AM&TS en Aviato Academy.

Doelgroep

 • Ingenieurs voor vliegtuigonderhoud
 • Maintenance Manager
 • Al het personeel dat direct en indirect betrokken is bij onderhoudsactiviteiten voor vliegtuigen

Doelstelling

Deze cursus is ontwikkeld met ICAO Annex 19 en ICAO document 9859 (3e Editie) als referentie. De cursus is bedoeld voor personeel dat is aangesteld in veiligheids- en veiligheidsgerelateerde functies in luchtvaartonderhoudsorganisaties of een regulerende overheidsinstantie en dat nieuw is op het gebied van veiligheid of Safety Management Systems of dat een uitgebreid overzicht wil hebben van de grondbeginselen van SMS om een safety management plan te herzien, te evalueren, op te bouwen of te verbeteren. Deze cursus neemt ongeveer 3-4 uur in beslag.

De opleidingsdia's worden gevolgd door vraagdia's. Deze vragen zijn opgenomen in de training om je kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van Safety Management System te testen. Aan het einde van de cursus krijg je een eindexamen. Voor beide dien je te slagen met een score van 75% of meer.

Inhoud

 • Je bent op de hoogte van de beginselen en theorieën van het Safety Management System.
 • Je bent je bewust van de verschillende culturen in de Safety Management System Environment.
 • Je bent bereid rekening te houden met menselijke en organisatorische factoren bij het organiseren (of reorganiseren) van een Safety Management System.

Koop deze cursus