Hulpverlener basisopleiding – EHBO

Algemeen · Safety · Klassikaal ·

Praktische informatie

 • Duur en schema: 2 dagen 
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Een getuigschrift van de opleiding Hulpverlener Basis.
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Prijs: € 415 (exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Alle personeelsleden aangewezen door de werkgever voor het verstrekken van eerste hulp in afwachting van professionele hulp.

Doelstelling

Erkende opleiding door FOD WASO van minimaal 15 lesuren in het kader van KB van 15/12/10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. Deze opleiding is bestemd voor de werknemer die moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp. 

Deze opleiding en bijscholingen zorgen ervoor dat de hulpverlener de kennis en de vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Inhoud

Doelstelling 1: Basisbeginselen (3u)

 • De rol van de hulpverlener verstaan 
 • De indicaties voor het gebruik van het beschikbare materieel 
 • De noodzaak tot het registreren van incidenten en acties  
 • Het belang inzien van basishygiëne in ‘eerste hulp-procedures’
 • Comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie
 • Verplaatsing en evacuatie van slachtoffers (kennen en toepassen) 

Doelstelling 2: Behoud van vitale functies (6u)

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer 
 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood 
 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen
 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen 

Doelstelling 3: Andere anomalieën (6u)

 • De symptomen van een ernstige aandoening herkennen 
 • De algemene principes van eerste hulp toepassen

Training calendar

Koop deze cursus