Hulpverlener basisopleiding – EHBO

Gezondheid & Veiligheid · Safety · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

 • Duur en schema: 2 dagen 
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Aviato Academy Certificaat
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Prijs: € 290 (€ 250 voor opleiding + € 40 voor syllabus – Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Alle personeelsleden aangewezen door de werkgever voor het verstrekken van eerste hulp in afwachting van professionele hulp.

Doelstelling

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een EHBO-hulpverlener willen worden binnen een bedrijf.

Het is een cruciale opleiding van minimaal 15 lesuren, erkend door FOD WASO en vereist volgens het KB van 15/12/10, leert hulpverleners hoe ze eerste hulp kunnen verlenen aan collega's die betrokken zijn bij een ongeval of onwel worden. Deze intensieve training is specifiek ontworpen voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van eerste hulp op de werkvloer. Door middel van deze opleiding en bijbehorende bijscholingen, worden de nodige kennis en vaardigheden bijgebracht om levensbedreigende medische toestanden te herkennen en de principes van eerste hulp toe te passen totdat gespecialiseerde hulpverleners arriveren.

EHBO-erkenning: KBO 0726 384 894

Inhoud

Doelstelling 1: Basisbeginselen (3u)

 • De rol van de hulpverlener verstaan 
 • De indicaties voor het gebruik van het beschikbare materieel 
 • De noodzaak tot het registreren van incidenten en acties  
 • Het belang inzien van basishygiëne in ‘eerste hulp-procedures’
 • Comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie
 • Verplaatsing en evacuatie van slachtoffers (kennen en toepassen) 

Doelstelling 2: Behoud van vitale functies (6u)

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer 
 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood 
 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen
 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen 

Doelstelling 3: Andere anomalieën (6u)

 • De symptomen van een ernstige aandoening herkennen 
 • De algemene principes van eerste hulp toepassen

Training calendar

05/09 - 06/09/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: Dutch

10/09 - 11/09/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: French

04/10 - 08/10/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: Dutch

09/10 - 11/10/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: French

15/11 - 18/11/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: French

28/11 - 29/11/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: Dutch

06/12 - 10/12/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: Dutch

11/12 - 12/12/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-17:00 · Taal: French

Koop deze cursus