VCA Vol – Veiligheid voor operationeel leidinggevenden

Algemeen · Security · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

 • Duur en schema: 2 dagen
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: De kandidaten die slagen voor het theoretisch examen ontvangen een VCA-diploma dat 10 jaar geldig is.
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Minimumleeftijd: 18 jaar.
 • Prijs: € 415 (exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

De leidinggevenden die betrokken zijn bij het in praktijk brengen van het preventiebeleid. Werknemers die de verantwoordelijkheid dragen over een aantal medewerkers.

Doelstelling

Het doel van de veiligheidsopleiding VCA VOL is het verstrekken van een brede waaier aan informatie aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

De behandelde onderwerpen zijn gekozen in functie van de omstandigheden en risico’s in verschillende werksituaties, waar je, als leidinggevende, mee geconfronteerd kan worden.

Zowel je taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende, alsmede de middelen waarover je beschikt om de veiligheid te beïnvloeden, stellen je in staat de verschillende werksituaties te beoordelen vanuit de invalshoek ‘veiligheid’.

Naast het stimuleren van die bewustwording, vertegenwoordigt deze opleiding tevens een gerichte ondersteuning als voorbereiding op het VCA-examen.

Inhoud

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten
 • Procedures, instructies en signalering
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • Een ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Training calendar

14-15/11/2022 · Brussels Airport · 08.30-17.00 · Taal: French

29-30/11/2022 · Brussels Airport · 08.30-17.00 · Taal: Dutch

Koop deze cursus