Steigercontroleur

Algemeen · Safety · Klassikaal ·

Praktische informatie

 • Duur en schema: 2 dagen
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, de deelnemers ontvangen na een positieve evaluatie een attest.
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: De deelnemers zijn minstens 18 jaar en medisch geschikt.
 • Prijs: op aanvraag

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Mensen die steigers controleren

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende manier stellingen te controleren, onvolkomenheden vast te stellen, een correct rapport van de bevindingen kunnen opstellen en de stellingen al dan niet veilig te verklaren.

Inhoud

THEORIE

 • De gevaren/risico’s van werken op hoogte en op een stelling.
 • Verschillende types benoemen en omschrijven.
 • De verschillende sterkteklassen.
 • De principes van de wetgeving en de normen.
 • De bevoegdheden van alle betrokkenen bij het gebruik en de montage van stellingen.
 • Onderdelen, kenmerken, eisen, afmetingen en afkeuringscriteria.
 • Soorten verankeringen en de principes van de diagonalen.
 • De soorten liggers en hun eigenschappen.
 • Stabiliteit van de werkvloeren bepalen.
 • Belasting op de werkvloer omschrijven.
 • De eisen voor de doorgangen en de afbakeningen.
 • Wanneer aarding noodzakelijk is en hoe deze aan te brengen.
 • Observatie en keuring van de verschillende type stellingen.

PRAKTIJK

 • Berekeningen opmaken en het opstellen van de nodige documenten.
 • Een checklist gebruiken en de keuringen nakijken.
 • Een staande stelling, een rolstelling en een hangstelling observeren op veilige/onveilige toestanden (op foto).
 • Correct de stabiliteit en de goede staat van onderdelen vaststellen.
 • Beveiliging tegen kantelen en instorten vaststellen.
 • Controleren of de stellingvloeren veilig en in voldoende mate zijn aangebracht.
 • Toegangen tot de stelling en de doorgangen op de stellingen controleren.
 • Nazien of aarding nodig is en of deze correct is aangebracht.
 • Veiligheidsmaatregelen in verband met de belastingen op de werkvloeren en op de stelling nakijken.