Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten

Algemeen · Safety · Klassikaal ·

Praktische informatie

 • Duur en schema: 2 dagen
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, de deelnemers ontvangen na een positieve evaluatie een attest.
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden:De deelnemers zijn minstens 18 jaar en medisch geschikt.
 • Prijs: €550 (Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Medewerkers die op een bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen, bij de uitvoering van hijswerken kritieke lasten moeten aanslaan en verplaatsen en/of deze werken moeten coördineren.

Doelstelling

De nodige kennis en vaardigheden verwerven om correct, efficiënt en veilig kritieke lasten aan te slaan en uit te wijzen.

Worden als kritieke lasten beschouwd: lasten waarvan het zwaartepunt niet gekend is en/of die geen vast gedefinieerde aanslagpunten hebben.

Lasten die met grote precisie gepositioneerd dienen te worden en zodoende met grote nauwkeurigheid aangeslagen moeten worden.

Inhoud

THEORIE

 • Risico’s eigen aan de toestellen en de ruimte bepalen, analyseren en controleren.
 • Basiswetgeving en verantwoordelijkheden rigger en seingever.
 • Het gebruik van beschermingsmiddelen.
 • Uitoefenen van een veiligheidsfunctie.
 • Keuringsvereisten van hijswerktuig en aanslagmateriaal.
 • Aanslagtechnieken en bijhorende aanslagfactoren.
 • Bepalen van het gewicht, het zwaartepunt en de aanslagpunten van een last.
 • Het gebruik van verschillende aanslagmaterialen met hun toepassingsdomein en beperkingen.
 • Speciaal hijsgereedschap: platenklem, hijsklem, takels, hijsbalk.
 • De economische aspecten van het onderhoud.
 • Invloed van de temperatuur en de omgevingsfactoren.
 • De verschillende elementen van de visuele controle.
 • Volgen van veiligheidsvoorschriften en uitvoeren LMRA.
 • Aandachtspunten bij het veilig manipuleren van een last.
 • De conventionele seintechnieken tussen personen.

PRAKTIJK

 • Uitvoeren van de LMRA (Last Minute Risk Analysis).
 • Veiligheidsregels en het gebruik van beschermingsmiddelen.
 • Het uitvoeren van controles alvorens hijsmiddelen te gebruiken.
 • Keuze van het materiaal in functie van de toepassing.
 • Aanslagtechnieken en bijhorende aanslagfactoren.
 • Bepalen van het gewicht en het zwaartepunt van een last.
 • Keuze van de correcte en de meest veilige wijze van aanslaan in functie van de verschillende soorten lasten.
 • Aanslaan d.m.v. gangbaar materiaal zoals: stalen kabels, kettingen, takels, hijsbalken, synthetische hijsbanden etc...
 • Een hijsplan interpreteren om zo op een correcte wijze een last te hijsen en te manipuleren.

Koop deze cursus