Communicatie voor de leidinggevende

Algemeen · Communicatie · Klassikaal ·

Praktische informatie

 • Duur en schema: 4 sessies (totaal 12u)
 • Taal: Nederlands
 • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Syntra Certificaat
 • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Geen
 • Prijs: € 550 (Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Personen die in een bedrijfscontext communiceren als leidinggevende en deze communicatie efficiënter en meer gestructureerd willen aanpakken.

Doelstelling

Leidinggeven en communiceren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Maar wat is nodig voor een ‘goede’ communicatie en in hoeverre is niet alleen de boodschap maar ook je eigen communicatiestijl bepalend voor het effect ervan op de betrokkenen en dus het succes van de samenwerking?

Deze opleiding zorgt in de eerste plaats voor bewustwording van de eigen aanpak om vervolgens de stap te zetten naar een betere en meer efficiënte communicatie waarbij ook moeilijke gesprekken niet langer uit de weg worden gegaan. Aan de hand van concrete tips & tricks en allerhande casussen en rollenspelen leren de deelnemers met meer inzicht en vertrouwen te communiceren in verschillende situaties. Daarbij wordt het nut van een helder communicatieplan onderstreept en in de praktijk gebracht.

Inhoud

Sessie 1

 • Het wat en waarom van (goede) communicatie
 • Praktisch nut van de verschillende communicatiemodellen
 • Verschillende manieren van communiceren
  • De informatiebalans
  • Verhouding praten – (actief) luisteren
  • De kracht van de stilte
  • Feiten vs. assumpties
  • De kunst van de vraagstelling
  • Relatief belang van verbale, niet-verbale en meta-communicatie
 • Ken jezelf – herken de ander
  • Modellen en tools ter bepaling van verschillende gedrags- en communicatiestijlen
  • Zelfanalyse, voordelen en aandachtspunten
  • Onderscheid tussen aanpak en stijl

Sessie 2

 • Stijlen van coaching en leiderschap
 • Constructieve feedback
 • Evaluatiegesprekken
 • Moeilijke gesprekken en/of moeilijke mensen?
 • Omgaan met emoties en bezwaren
 • Toepassingen en rollenspelen

Sessie 3

 • Beïnvloeding vs. framing
 • Overtuigen via argumentatie vs. via redenering
 • Intuïtieve vs. rationele beslissingsprocessen
 • Vergadertechnieken: tips & tricks

Sessie 4

 • Het belang van een communicatieplan:
  • Bepaling van doelstelling
  • Identificeren van stakeholders
  • Strategiebepaling
  • Concrete uitwerking: opstellen – evalueren – bijsturen in functie van de verschillende betrokkenen en doelstellingen
 • Praktische uitwerking en implementatie van een communicatieplan

Training calendar

Koop deze cursus