Hulpverlener bijscholing – EHBO

Gezondheid & Veiligheid · Safety · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

  • Duur en schema: 4 uur
  • Taal: Nederlands en Frans
  • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Aviato Academy Certificaat
  • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Getuigschrift van de opleiding Hulpverlener Basis.
  • Prijs: € 155 (€ 115 voor opleiding + € 40 voor syllabus – Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor de werknemer die moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp. Deze opleiding en bijscholingen zorgen ervoor dat de hulpverlener de kennis en de vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Doelstelling

Als je eerder het certificaat van EHBO-hulpverlener hebt behaald, dan ben je wettelijk verplicht om jaarlijks ten minste 4 uur aan bijscholing te volgen (conform het KB van 15.12.2010 inzake eerste hulp). Met deze EHBO-bijscholing zorg je ervoor dat je EHBO-brevet geldig blijft.

Deze vitale opleiding van minimaal 4 uur, erkend door FOD WASO en verplicht volgens het KB van 15/12/10, voorziet hulpverleners van de nodige kennis en vaardigheden om eerste hulp te verlenen aan collega's die betrokken zijn bij een ongeval of zich onwel voelen. Het is specifiek ontworpen voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van eerste hulp op de werkplek. Door middel van deze opleiding en bijbehorende bijscholingen worden hulpverleners getraind om levensbedreigende medische aandoeningen te herkennen en de principes van eerste hulp toe te passen in afwachting van de gespecialiseerde diensten.

EHBO-erkenning: KBO 0726 384 894

Inhoud

THEORIE

Deze bijscholingen worden modulair opgebouwd waarbij jaarlijks andere onderwerpen behandeld worden, zo wordt vermeden dat elk jaar dezelfde inhoud gezien wordt. Na een termijn van 5 jaar zijn alle onderwerpen uit de basisopleiding herhaald.

PRAKTIJK

  • CPR + AED 
  • Stabiele zijlig
  • Simulaties afhankelijk van de te behandelen onderwerpen per desbetreffende jaar

Training calendar

05/06/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 08:30-12:30 · Taal: French

06/06/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 09:30-13:30 · Taal: Dutch

20/09/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 09:30-13:30 · Taal: Dutch

15/10/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 09:30-13:30 · Taal: Dutch

25/11/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 09:30-13:30 · Taal: Dutch

09/12/2024 · Brussels Airport - Building 54 · 09:30-13:30 · Taal: Dutch

Koop deze cursus