Hulpverlener bijscholing – EHBO

Algemeen · Safety · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

  • Duur en schema: 4 uur
  • Taal: Nederlands en Frans
  • Validatie van de verworven kennis en vaardigheden: Een jaarlijkse bijscholing van minimum 4u is wettelijk verplicht.
  • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden: Getuigschrift van de opleiding Hulpverlener Basis.
  • Prijs: € 145 (€ 105 voor opleiding + € 40 voor syllabus – Exclusief BTW)

Koop deze cursus

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor de werknemer die moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp. Deze opleiding en bijscholingen zorgen ervoor dat de hulpverlener de kennis en de vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Doelstelling

Erkende opleiding door FOD WASO van minimaal 4 lesuren bijscholing in het kader van kB van 15/12/10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.

Inhoud

THEORIE

Deze bijscholingen worden modulair opgebouwd waarbij jaarlijks andere onderwerpen behandeld worden, zo wordt vermeden dat elk jaar dezelfde inhoud gezien wordt. Na een termijn van 5 jaar zijn alle onderwerpen uit de basisopleiding herhaald.

PRAKTIJK

  • CPR + AED 
  • Stabiele zijlig
  • Simulaties afhankelijk van de te behandelen onderwerpen per desbetreffende jaar

Training calendar

06/12/2022 · Brussels Airport - Building 54 · 09.00-17.00 · Taal: Dutch

19/01/2023 · Brussels Airport - Building 54 · 09.30-13.30 · Taal: Dutch

07/02/2023 · Brussels Airport - Building 54 · 09.30-13.30 · Taal: Dutch

16/03/2023 · Brussels Airport - Building 54 · 09.30-13.30 · Taal: Dutch

28/04/2023 · Brussels Airport - Building 54 · 09.30-13.30 · Taal: Dutch

30/05/2023 · Brussels Airport - Building 54 · 09.30-13.30 · Taal: Dutch

08/06/2023 · Brussels Airport - Building 54 · 09.30-13.30 · Taal: Dutch

Koop deze cursus