Intervisiemoment Vertrouwenspersoon

Algemeen · Gezondheid · Klassikaal · Certificate: Aviato Academy

Praktische informatie

  • Duur en schema: 8 uur
  • Taal: Nederlands
  • Certificaat: Aviato Academy Certificaat
  • Basisvereisten en toelatingsvoorwaarden:Dienen reeds de opleiding vertrouwenspersoon gevolgd te hebben.
  • Prijs: Op aanvraag

Vraag meer informatie aan
Vraag een training op maat aan

Doelgroep

Vertrouwenspersonen van het bedrijf.

Doelstelling

Als belangrijke speler in het beleid ter preventie van psychosociale risico’s in de onderneming bestaat de taak van de vertrouwenspersoon erin lijdende personen te ontvangen, naar hen te luisteren, hen te informeren over de interventiemogelijkheden en oplossingen voor te stellen, die zelfs tot de organisatie van bemiddelingen tussen de partijen kan gaan. Het is dus noodzakelijk dat hij over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om de zijn voorgelegde zaken doeltreffend te behandelen. Daarom schrijft de Codex voor dat de vertrouwenspersoon een opleiding van minstens 30 uur moet volgen volgens een specifiek programma. Om de kwaliteit van de interventies van de vertrouwenspersoon op peil te houden, staat in deze regelgeving ook vermeld dat hij zich moet blijven verbeteren door middel van supervisies die minstens eenmaal per jaar moeten plaatsvinden.

Inhoud

Een tool voor het structureren en uitvoeren van bemiddelingen Vaak aarzelen de VP om aan bemiddeling te doen omdat zij niet weten hoe zij de bijeenkomst moeten structureren, niet weten hoe zij met de emoties van de aanwezige partijen moeten omgaan, niet over de hulpmiddelen beschikken om de partijen uit het “verleden” te halen en naar de toekomst te laten kijken en niet weten hoe zij het bemiddelingsproces, de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, het moreel contract, … moeten afronden. De methode bestaat uit een pragmatische en gestructureerde aanpak om de partijen te helpen bespreken wat er is gebeurd, wat de impact van de gebeurtenissen is, maar vooral wat zij er “morgen” mee willen doen. De aanpak maakt het mogelijk om via verschillende stappen bruggen te (her)bouwen tussen partijen en de besprekingen af te ronden via een schriftelijke overeenkomst.

Uitwisseling van ervaringen en training op onderhoud (supervisie).